02-11-2023

Van 18 tot 30 september 2023 heeft een team van Indonesische en Nederlandse auteurs de Indonesische uitgaves van Over de Grens (Melewati Batas) en Revolutionary Worlds (Dunia Revolusi) gepresenteerd op verschillende universiteiten in Indonesië. De tournee was georganiseerd door uitgeverij Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nieuws
13-06-2023

Op dinsdag 3 oktober 2023 worden in het Trippenhuis in Amsterdam twee nieuwe publicaties uit het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 gepresenteerd.

Nieuws
13-01-2023

Op donderdag 2 februari werden in Museum Volkenkunde in Leiden twee nieuwe boeken over de Indonesische Revolutie gepresenteerd. 

Nieuws
13-12-2022

Op 6 december dit jaar ontviel ons plotseling onze zeer gewaardeerde oud-collega Meindert van der Kaaij.

Nieuws
14-04-2022

Op 2 maart 2022 heeft de voorzitter van het Veteranen Platform zich in een open brief over de resultaten van het onderzoeksprogramma tot de Tweede Kamer gericht. Omdat de brief enkele onjuistheden bevat die tot misverstanden kunnen leiden wanneer deze onweersproken blijven, hebben de drie instituten onderstaande, gezamenlijke reactie opgesteld.

Nieuws
29-11-2021

Bij uitgeverij Amsterdam University Press (AUP) verschijnen vanaf februari 2022 twaalf publicaties die voortkomen uit het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog

Nieuws
28-07-2021

Jorien Wallast maakte voor KRO/NCRV en NPO radio 1 een podcast over haar oma: 'Mijn oma de Soldaat'. In het kader van het project Getuigen en Tijdgenoten werd zij gevraagd haar verhaal te delen.

Blog
15-04-2021

De resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 zullen op donderdag 17 februari 2022 worden gepresenteerd tijde

Nieuws
26-03-2021

Veelstemmigheid en multiperspectiviteit. 

Enkele uitgangspunten van het onderzoeksprogramma.

Artikel
17-12-2020

Voor het onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van egodocumenten (brieven, albums en dagboeken) van Indië-veteranen. In de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) bevindt zich ook het dagboek van pelotonscommandant Barth Hoogstraten.

Artikel
15-10-2020

Onlangs werden de brieven die het echtpaar Rempt-Schepers tussen 1937 en 1946 vanuit Nederlands-Indië / Indonesië naar Nederland stuurde, geschonken aan het NIOD. De dochters van het echtpaar maakten voor deze blog een selectie uit de brieven tussen september 1945 en februari 1946, en schreven er een inleiding bij.

Blog
02-10-2020

In verschillende media zijn vragen gerezen over de relatie tussen de speelfilm De Oost en het KITLV, en het onderzoeksprogramma. Daarom wordt de relatie hieronder nader verklaard.

Artikel
14-09-2020

In zijn streven de wetenschappelijke integriteit van individuele onderzoekers te ondermijnen en het onderzoeksprogramma te laten stoppen, bedient Bauke Geersing zich systematisch van feitelijke onwaarheden, onbewezen aannames en persoonlijke aanvallen. Om te laten zien hoe hij daarbij te werk gaat, hebben wij een van zijn recente brieven onderworpen aan fact checking.

Artikel
10-09-2020

Voor de NIOD REWIND podcast sprak NIOD-onderzoeker Anne van Mourik onlangs met Roel Frakking over de term 'extreem geweld' en het belang van lokale dynamiek bij onderzoek naar dekolonisatieconflicten.

Artikel
14-08-2020

De resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 zullen enkele maanden later worden gepresenteerd dan aanvankelijk de bedoeling was, namelijk eind november 2021 in plaats van begin september 2021. Deze vertraging is een rechtstreeks gevolg van de COVID-19 pandemie, waardoor archieven in Nederland en Indonesië op slot gingen en reizen naar en in het buitenland onmogelijk werd.

Nieuws
06-07-2020

Vandaag verschijnt de nieuwste BMGN-Low Countries Historical Review. In het ‘forum’ van dit historische tijdschrift worden de eerste resultaten van het project Dekolonisatieoorlogen vergelijken (in het Nederlands) gepresenteerd.

Artikel
02-07-2020

De Corona crisis heeft uiteraard ook gevolgen gehad voor het gezamenlijke Nederlands-Indonesische project Regionale Studies. In deze blog reflecteren onderzoekscoördinatoren Yulianti en Abdul Wahid op de impact van de Corona crisis op hun werk in Indonesië. Hun Nederlandse counterparts Ireen Hoogenboom en Martijn Eickhoff sluiten de blog af met enkele van hun ervaringen in de afgelopen tijd.

Blog
23-04-2020

Wat betekent de corona-crisis voor de onderzoekers, nu de archieven gesloten zijn en geplande conferenties en seminars in binnen- en buitenland voorlopig zijn afgeblazen. In onderstaande blog beschrijft onderzoeksassistent Maarten van der Bent de impact van deze historische tijden op zijn onderzoek.

Blog
08-04-2020

Wat betekent de corona-crisis voor de onderzoekers, nu de archieven gesloten zijn en geplande conferenties en seminars in binnen- en buitenland voorlopig zijn afgeblazen. In onderstaande blog beschrijft Azarja Harmanny de impact van deze historische tijden op zijn eigen onderzoek. 

Blog
10-03-2020

Het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950 heeft kennisgenomen van de uitspraken van de Koning. Wij zien dit als een politieke kwestie: het is aan de regering om - op basis van de reeds beschikbare kennis - politieke en morele standpunten in te nemen. Op de voortgang en richting van het lopende onderzoeksprogramma – waarvan de resultaten in september 2021 worden gepresenteerd – zal deze uitspraak dan ook geen invloed hebben.

Nieuws
03-03-2020

Op 1 maart werd in een artikel op de nieuwssite van de NOS gesteld dat het lopende onderzoeksprogramma een van de redenen is waarom de koning tijdens het staatsbezoek aan Indonesië geen excuses zal maken. Hieronder een reactie.

Artikel
19-02-2020

Begin dit jaar ontving de programmaleiding een Open brief van Bauke Geersing, auteur van het boek Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (1946-1947) dat in november is verschenen. In zijn brief uit Geersing kritiek op de inrichting van de programmawebsite en verwijt hij het onderzoek vooringenomenheid. Geersings Open brief is hieronder na te lezen, evenals het antwoord dat NIOD-directeur Frank van Vree namens het onderzoeksprogramma opstelde.

Nieuws
11-02-2020

Namens de Stichting Maluku4Maluku, die sinds 2018 de belangen van Molukse militairen en veteranen behartigt, heeft voorzitter Leo Reawaruw het onderzoeksprogramma onlangs een Open brief gestuurd. Hierin maakt hij er bezwaar tegen dat Maluku4Maluku niet is vertegenwoordigd in de Maatschappelijke Klankbordgroep van het onderzoeksprogramma. De Open brief van Reawaruw en het antwoord van de programmaleiding zijn hieronder te lezen. 

Artikel
02-12-2019

Anne-Marie Visser besloot dit najaar haar fotoboek en enkele herinneringen van haar moeder te delen met Getuigen & Tijdgenoten. In deze blog beschrijft ze hoe het is om bepaalde informatie te krijgen en sommige antwoorden niet te kennen.

Blog
22-11-2019

Op zaterdag 2 november vond in en in samenwerking met het Nationaal Archief in Den Haag de derde publieksbijeenkomst van het onderzoeksprogramma plaats: Onderzoek in uitvoering. Achter de schermen van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950. Hieronder een verslag van de bijeenkomst door freelance journaliste Tessa Hofland. 

Artikel
21-11-2019

Voor Getuigen & Tijdgenoten beschreef Anne Janse-Veen haar belevenissen als 14-jarig meisje in de Bersiap-periode. In onderstaande blog doet ze hiervan verslag. 

Blog
04-11-2019

Afgelopen zaterdag, 2 november, vond in en in samenwerking met het Nationaal Archief te Den Haag de derde publieksbijeenkomst van het onderzoeksprogramma plaats. Bij die gelegenheid spraken NIOD-directeur Frank van Vree (in de ochtend) en programmaleider Mariëtte Wolf (in de middag) een inleiding uit. De tekst hiervan is hieronder na te lezen. 

Nieuws
08-10-2019

Publieksbijeenkomst: 
Onderzoek in uitvoering. Achter de schermen van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950

Artikel
16-09-2019
In de afgelopen weken reisde onderzoeker Remco Raben door delen van Oost-Java om plaatselijke getuigenissen te verzamelen over de periode van de Indonesische revolutie. In onderstaande (Engelstalige) blog doet hij verslag van zijn ervaringen.
Blog
13-09-2019

Op 14 juni 2019 publiceerde de Federatie Indische Nederlanders (FIN) een Open Brief, met bezwaren tegen het onderzoeksprogramma.

Nieuws
22-08-2019

Daar stond ze als 21-jarige verpleegster aan boord van dat grote zeeschip, keurig in uniform. Samen met de andere vrijwilligsters van het Rode Kruis moest Constance Iemhoff salueren voor de jonge officieren tegenover haar. ‘Daar hadden we ook les in gehad, waar we als meisjes vreselijk om moesten lachen.’ Na het saluut stapte de militair tegenover de verpleegster ook naar voren en noemde zijn naam. Eén van hen was tweede luitenant Arend Groen, als lid van de scheepspolitie medeverantwoordelijk voor de goede zeden aan boord…

Blog
11-07-2019

Op 20 juni 2019 vond in de Openbare Bibliotheek Amsterdam de conferentie Comparing the wars of decolonization: Extreme violence during reoccupation and counter-insurgency, 1945-1975 plaats

Artikel
11-07-2019

Het project Getuigen & Tijdgenoten is inmiddels twee jaar bezig. Voor Eveline Buchheim, een van de coördinatoren van dit project, aanleiding tot een persoonlijke reflectie op de waarde van herinneringen. 

Blog
11-07-2019

Stef Scagliola is een van de deelnemers aan de NIAS theme group 'Comparing the Wars of Decolonization’, die op 20 juni tijdens een conferentie in de Openbare Bibliotheek Amsterdam de voorlopige resultaten presenteerde. Tijdens de academische workshop die de dag daarop plaatsvond, werden die resultaten nader bediscussieerd met experts uit de hele wereld. In onderstaande blog kijkt Stef Scagliola terug op beide dagen en op de cruciale rol van taal in de duiding van conflicten. 

Blog
20-05-2019

Conferentie 'Comparing the wars of decolonization: Extreme violence during reoccupation and counter-insurgency,
1945-1975'
Thursday 20 June 2019 Amsterdam Public Library (OBA)

Agenda
18-04-2019

Tussen oktober 1945 en oktober 1946 deed de Suikerfabriek Soemobito, vlakbij de plaats Sumobito tussen Jombang en Mojokerto op Oost-Java, dienst als opvangkamp. Eveline Buchheim schrijft in deze blog over het getuigenseminar over Soemobito dat Getuigen & Tijdgenoten op 11 december 2018 organiseerde.

Blog
31-03-2019
Op maandag 1 april zullen vijf internationale experts samen met vijf Nederlandse historici deelnemen aan de themagroep Dekolonisatieoorlogen vergelijken: extreem geweld tijdens herbezetting en irreguliere oorlogvoering, 1945-1975, die de komende drie maanden in het NIAS aan de slag gaat. Uitgangspunt van dit project is dat internationaal vergelijkend onderzoek naar dekolonisatieoorlogen essentieel is om meer inzicht te krijgen in de oorzaken, vorm en aard van het geweld dat door Nederlandse troepen is gebruikt bij hun poging tot herbezetting van Indonesië tijdens de strijd voor onafhankelijkheid (1945-1949). Projectleider Thijs Brocades Zaalberg schreef onderstaande blog over de voorbereidingen.
Blog
15-03-2019

Koos-jan de Jager is sinds september 2018 als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij de rol van religie in de Indonesische oorlog onderzoekt. Centraal staat de vraag welke impact de oorlog had op de religieuze overtuigingen van Nederlandse militairen en hun handelen in de oorlog. Voor Getuigen & Tijdgenoten schreef hij onderstaande blog.

Blog
05-03-2019

Herinneringen komen in soorten en maten. Ook de Indische herinneringen, die aan koloniaal Indonesië. Die zijn niet alleen in lichte, zonnige tinten geschilderd. Elsbeth Locher-Scholten - voormalig Universitair Hoofddocent Hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in de geschiedenis van het kolonialisme en dekolonisatie - schreef voor Getuigen en Tijdgenoten een column over koloniaal geweld en koloniale herinneringen, mede naar aanleiding van de actuele discussies rond Kester Freriks boek Tempo Doeloe, een omhelzing.

Blog
26-02-2019

Hoe koloniaal onrecht te erkennen? Anne van Mourik ging in gesprek met historicus Nicole Immler, die hierover een artikel schreef in BMGN. In 2011 verklaarde de rechtbank in Den Haag de Nederlandse staat aansprakelijk voor de massa-executies in Rawagede (het huidige Balongsari) op West-Java in 1947. De executies waren uitgevoerd door Nederlandse militairen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949), en excuses en schadevergoeding volgden. Nicole Immler reisde af naar Indonesië om de effecten van de rechtszaken in Balongsari te onderzoeken. Wat zijn de kansen en grenzen van officiële excuses en financiële compensatie als instrumenten van erkenning?

Artikel
18-02-2019

Op 24 januari vond een netwerkbijeenkomst plaats van het project Getuigen & Tijdgenoten in samenwerking met Historisch Centrum Overijssel / IJsselacademie. Aanleiding was de presentatie van een website met interviews van vijftien Indië-veteranen uit Overijssel, afgenomen door historicus Ewout van der Horst. Stephanie Welvaart doet verslag van de middag.

Artikel
05-02-2019

Op donderdag 31 januari vond een gesprek plaats tussen onderzoekers en programmaleiding van Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 en een afvaardiging van de ondertekenaars van een open brief. In deze brief, opgesteld door Jeffry Pondaag en Francisca Pattipilohy en in november 2017 gericht aan de regering, worden bezwaren tegen het onderzoek naar voren gebracht. Zo betwisten de opstellers van de brief de onafhankelijkheid van het onderzoek en verwijten zij de drie betrokken instituten een eenzijdige benadering. Gedurende de tweeënhalf uur durende bijeenkomst op het NIOD werden de belangrijkste bezwaren tegen de opzet van het onderzoek besproken.
De registratie van de bijeenkomst is hier te bekijken.

Nieuws
19-12-2018

Hoe verhouden geschiedenis en herinneringen zich tot elkaar? Eveline Buchheim en Stephanie Welvaart van Getuigen & tijdgenoten schreven hierover een blog voor het online platform Over de muur. Hun bijdrage is hier te lezen.

Blog
17-12-2018

Het project Getuigen & Tijdgenoten geeft ooggetuigen die de periode 1945-1950 in Indonesië hebben meegemaakt een stem. Daarbij komen ook vragen aan bod over schaduwkanten van deze periode, waar eerder minder aandacht en ruimte voor was. Historicus Ewout van der Horst sprak met vijftien Indiëveteranen uit Overijssel, die openhartig vertelden over hun ervaringen in Indonesië. De presentatie van de website met deze verhalen vormt de aanleiding voor een netwerkbijeenkomst Getuigen & Tijdgenoten op 24 januari in Zwolle.

Agenda
13-12-2018
Het onderzoeksprogramma gaat verder onder de titel Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950.
Nieuws
11-12-2018

Op zondag 25 november organiseerde het Indisch Herinneringscentrum de bijeenkomst Indië Tabee? De bijeenkomst vormde het slot van de serie Gepeperd Verleden, die de betekenis van de gedeelde koloniale erfenis vanuit verschillende perspectieven belicht. Onderzoeker Remco Raben, betrokken bij het project Politiek Bestuurlijke Context, en Stephanie Welvaart van Getuigen & Tijdgenoten namen deel aan de bijeenkomst en schreven er gezamenlijk een blog over.

Blog
10-12-2018

Sinds februari 2018 maakt Emma Keizer deel uit van het onderzoeksteam. Sinds oktober versterkt ze het project Internationale Politieke Context van Jeroen Kemperman en Tom van den Berge, na eerder Hans Meijer te hebben geassisteerd in zijn onderzoek naar Oost-Java (Regiostudies). Ze behaalde afgelopen juni haar Master International Relations in Historical Perspective en is de jongste onderzoeker binnen het team .Toch heeft ze de afgelopen jaren heel wat onderzoekservaring opgedaan ten aanzien van de dekolonisatieoorlog in Indonesië en een lijvige publicatie op haar naam staan. Een nadere kennismaking:

Artikel
02-11-2018

In het laatste nummer van Kleio (2018 nr. 6) - het vakblad voor docenten geschiedenis - staat een uitgebreid interview van redacteur Lisa Oskamp met Esther Captain over het onderzoek naar de bersiap. Het interview is hieronder na te lezen. 

Nieuws
31-10-2018

Maarten Hidskes reisde 10.000 kilometer door Indonesië om te praten over de thematiek van zijn boek Thuis gelooft niemand mij, dat nu ook in het Bahasa Indonesia is vertaald. Hij bezocht 11 universiteiten, voerde gesprekken met ooggetuigen, veteranen, sprak met 1200 studenten geschiedenis en politieke wetenschappen en tientallen docenten. In het hart van zijn reis hoorde hij een Indonesische docent uitspreken waar zijn reis over ging: Your project is about sharing and caring (dit project gaat over delen en zorg dragen voor elkaars geschiedenis).

Blog
15-10-2018

Herinneringen van Gerard Martel aan de periode van de Japanse bezetting en daarna.

Blog
04-10-2018

Ewout van der Horst is werkzaam als historicus bij stichting IJsselacademie. In het kader van het project Getuigen en tijdgenoten interviewt hij Indië-veteranen in Overijssel.

Blog
04-10-2018

Op 13 september 2018 vond in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) de tweede bijeenkomst rond het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950 plaats. Lees hieronder het verslag van Kayleigh Goudsmit.

Blog
06-09-2018

Begin juli vond een reeks uitzonderlijke rechtszittingen plaats. Per Skypeverbinding werden vrouwen en mannen uit Zuid-Sulawesi gehoord over de moord op Indonesische mannen door Nederlandse militairen in 1947. Onderzoeker Esther Captain woonde zo'n zitting bij.

Blog
03-07-2018

Door Lisa Tan
Ik leefde mijn paradijselijke kinderleven in Bandoeng totdat ik in 1942, door een kiertje van de geblindeerde ramen, de Japanners Bandoeng zag binnenmarcheren. Zij droegen kepies met losse zonneflappen tegen de zon.

Ik was zeven toen mijn vader in augustus 1943 ‘s nachts van zijn bed werd gelicht door de Kempetai in Bandoeng. Hij werd met mijn moeder en hun drie kinderen afgevoerd in een open vrachtwagen onder de heldere tropenhemel.

Dit was het einde van de held die mijn vader voor mij was.

Blog
02-07-2018

Onderdeel van de tweedaagse workshop in Yogyakarta was een gemeenschappelijke excursie naar musea en monumenten over de Indonesische strijd tegen het Nederlandse militair optreden. Onderzoeker Roel Frakking maakte een verslag van deze buitengewoon leerzame rondreis.

Blog
07-06-2018

Bij het project Getuigen & Tijdgenoten komen regelmatig schenkingen binnen met persoonlijke documenten van degenen die in de periode tussen 1945 en 1950 in Indonesië verbleven. Het zijn waardevolle aanvullingen voor het lopende onderzoek naar de periode 1945-1950 in Indonesië, contemporain materiaal is een belangrijke toevoeging aan al bekende bronnen. Vooral de brieven en dagboeken gunnen ons een intieme blik in het dagelijkse leven van zowel militairen als burgers. We starten vandaag met een blog serie waarin we dit materiaal in de schijnwerpers willen zetten. Deze eerste blog laat zien hoe we dankzij deze documenten ook meer inzicht kunnen krijgen in de ervaringen van het thuisfront.

Blog
29-05-2018

Welke verhalen hebben mensen die de periode ‘45-‘50 hebben meegemaakt doorgegeven aan hun kleinkinderen? En wat betekent dat voor deze jongere generatie? Welke vragen hebben zij bij deze verhalen gesteld en wat zouden zij nog meer willen vragen? Op 25 mei jl. gingenGetuigen & Tijdgenoten met vertegenwoordigers van de jongere generatie hier op in.

Nieuws
22-05-2018

Tijdens zijn zoektocht in Bandung naar getuigen van de komst van de Nederlandse troepen in 1946, ontdekte Fridus Steijlen Molukse sporen in het Indonesische strijdlied 'Halu halu Bandung'. In zijn column voor Museum Maluku vertelt hij over de herkomst daarvan.

Blog
14-05-2018

Verslag van de tweede workshop aan de Universitas Gadja Mada, Yogyakarta.

Nieuws
03-05-2018

Op woensdagmiddag 25 april vond in een afgeladen Spui25 de presentatie plaats van het naslagwerk Koloniale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing (De Arbeiderspers). Auteur Piet Hagen overhandigde de eerste exemplaren aan mevrouw Ourina Ritonga, plaatsvervangster van de Indonesische ambassadeur in Nederland, en aan NIOD-directeur Frank van Vree. Naar aanleiding hiervan sprak programmaleider Mariëtte Wolf met Piet Hagen.

Nieuws
23-04-2018

Onder de titel Van standbeeld tot schandpaal organiseerde De Balie op 5 april een debatavond over de omgang met monumenten die herinneren aan het koloniale verleden.

Blog
17-04-2018

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet vastlopen in ‘schuld-scores’ en ‘de-pot-verwijt-de-ketel-discussies’ als we de gewelddadigheden tijdens de dekolonisatie-oorlog in Indonesië vergelijken met die in de voormalige Franse en Britse koloniën. Dat was een van de belangrijkste vragen van het rondetafelgesprek tijdens de jaarlijkse conferentie van de Society for Military History, die van 6 tot 8 april 2018 plaatsvond in de Verenigde Staten.

Nieuws
05-04-2018

Onderzoeker Remco Raben maakte onlangs in Elsevier Weekblad (24 maart 2018) korte metten met de tendens het koloniale bestuur te herwaarderen.

Artikel
29-03-2018

Op 22 maart 2018 nam het Moluks-Nederlandse theatergezelschap DeltaDua een vol Zaantheater in Zaandam mee in een verhaal over een broederstrijd. Ook veel onderzoekers van het onderzoeksprogramma waren aanwezig bij de première. Anne van Mourik sprak over de voorstelling met regisseur Anis de Jong. Hoe kwam hij tot deze voorstelling? En in hoeverre denkt hij dat het onderzoek Dekolonisatie Geweld en Oorlog in Indonesië een aandeel kan hebben in de gezamenlijke verwerking van het gewelddadige verleden?

Artikel
29-03-2018

Hoe ziet het dagelijkse leven van tieners in een oorlogsgebied er eigenlijk uit? Bij jongeren die anno 2018 oorlog meemaken, hebben we wel een beeld door de vele filmpjes, foto’s en verhalen die ons via de media bereiken. Maar hoe was dat eigenlijk voor jongeren die na de ervaringen tijdens Japanse bezetting opnieuw hun weg moesten zien te vinden in een chaotische omgeving met geweld?

Blog
23-03-2018
Op zaterdag 24 februari 2018 waren Fridus Steijlen en Ireen Hoogenboom te gast bij de Indonesische studentenvereniging in Nederland (PPI-Belanda) om het onderzoeksprogramma toe te lichten en te bediscussiëren.
Artikel
27-02-2018

Door Fridus Steijlen
Fridus Steijlen, van het Getuigen- & Tijdgenotenproject, was onlangs op de Molukken. Natuurlijk gebruikte hij de gelegenheid om ook het verhaal van een Indonesische getuige vast te leggen. In zijn blog doet Fridus daarvan verslag en vertelt hoe pak Edi hem een strijdbare pose liet innemen.

Blog
23-01-2018

Een groep studenten journalistiek van de Hogeschool Groningen maakte een documentaire over de oorlog in Indonesië tussen 1945 en 1950.

Nieuws
16-01-2018

In een interview met The Jakarta Post benadrukt de Indonesische historicus Bambang Purwanto het belang van het onderzoeksprogramma, voor zowel de Nederlandse als de Indonesische geschiedsc

Nieuws
11-01-2018

Door: Ewout van der Horst
‘Ter blijvende herinnering aan je Indische jaren, van je Vader en Moeder’, staat voorin één van de twee fotoalbums die ik van mijn opa erfde. Als oorlogsvrijwilliger diende hij van 1946 tot 1948 bij het 1e Regiment Stoottroepen op Midden-Java. Ik blader door het album om te proeven wat mijn opa in dat verre oord heeft meegemaakt.

Blog
18-12-2017

Door: Ewout van der Horst
‘We streden voor recht en orde.’ Meer wilde mijn opa, Teun de Gelder (1926) uit Berkel, niet kwijt over zijn tijd in Indië. Als kleine jongen luisterde ik geboeid naar zijn verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Hij zat bij de ondergrondse en had bij de Bevrijding nog tegen de Duitsers gevochten. Maar toen ik als geschiedenisstudent vroeg naar die andere oorlog, waarvoor hij zich als vrijwilliger had gemeld, gaf hij niet thuis. Na enig aandringen stommelde hij naar zolder en kwam terug met twee fotoalbums uit die tijd. Als toelichting volstond hij met een verwijzing naar de foto’s van zijn gesneuvelde strijdmakkers. Na zijn dood in 2004 waren die albums het enige wat ik verlangde uit zijn nalatenschap.

Blog
18-12-2017

Hilma Bruinsma is schrijfster van de blog Taboe in het theemeubel en het gelijknamig boek in wording. Na de Tweede Wereldoorlog vertrok haar vader als oorlogsvrijwilliger naar Indonesië. Gedurende drie jaar hebben haar vader en moeder elkaar dagelijks geschreven. De brieven lagen jarenlang in bamboe manden in het theemeubel van haar ouders. Deze briefwisseling vormt de basis van een boek, de vorderingen houdt zij bij in een blog. Met ons deelt ze haar motivatie voor en ervaring met het schrijven van dit blog.

Blog
15-12-2017

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform, op 15 december 2017, gaf programmaleider Mariëtte Wolf een toelichting op het onderzoeksprogramma. 

Nieuws
04-12-2017

Op 10 november wordt in Indonesië Hari Pahlawan, ofwel ‘Heldendag’ gevierd. De Indonesische historicus Bambang Purwanto (Universitas Gadja Madah, Yogjakarta) die afgelopen weken in Nederland verbleef, hield op die dag een minicollege Indonesische historiografie voor de onderzoekers van de programmaonderdelen regiostudies en Bersiap op het Kitlv in Leiden.“Als je het hebt over ‘dekolonisatie,’ wat bedoel je dan precies?”

Nieuws
04-12-2017
Hebben we het over ‘revolutie’ of over ‘dekolonisatie? En hoe brengen we die twee perspectieven bij elkaar? Deze en andere vragen kwamen ter sprake tijdens een tweedaagse workshop aan de Afdeling Geschiedenis van de Universiteit Gadjah Mada (UGM) in Yogyakarta.
Nieuws
13-11-2017

Diverse onderzoekers van het programma werkten onlangs mee aan een nascholingsdag over de dekolonisatie-oorlog.

Nieuws
05-11-2017

Op 5 november hield journalist en historicus Anne-Lot Hoek een presentatie in Museum Bronbeek over de strijd op Bali in de periode 1945-1949.

Nieuws
26-09-2017

Ireen Hoogenboom over het dekolonisatie-onderzoek: ‘het onderzoek is niet bedoeld om de Indonesische geschiedenis te veranderen’

Nieuws
14-09-2017

Donderdag 14 september vond de publieke kick-off plaats van het onderzoeksprogramma.

Nieuws
14-09-2017

Op 14 september vond in de grote zaal van Pakhuis de Zwijger onder de noemer Overbodig of hard nodig? de publieke kick-off plaats van het onderzoeksprogramma.

Nieuws
14-09-2017

In Pakhuis de Zwijger vond op 14 september de officiële aftrap van het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 plaats.

Nieuws
14-09-2017

In Pakhuis de Zwijger vond op 14 september de officiële aftrap van het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 plaats.

08-09-2017

De afgelopen twee maanden verbleef Azarja Harmanny, een van de onderzoekers binnen het programma, in Indonesië voor taalstudie en verkennend onderzoek.

Nieuws
07-09-2017

KITLV-directeur Gert Oostindie sprak op 7 september 2017 bij het Militair Indië Monument Leiden. Zijn toespraak is hier na te lezen. 

Nieuws
02-09-2017

Op zaterdag 2 september stond het onderzoeksprogramma centraal in een speciale uitzending van de NOS, gepresenteerd door Rob Trip. 

Nieuws
25-05-2017

Op 26 mei jl. vond op de Tong Tong Fair in Den Haag de kick-off plaats van het project Getuigen & Tijdgenoten.

Nieuws
02-12-2016

Het kabinet steunt een onafhankelijk vervolgonderzoek naar de naoorlogse dekolonisatieperiode in voormalig Nederlands-Indië en de context waarin destijds geweldsconflicten plaatsvonden.

Nieuws
30-09-2016

De toespraak van Peter Romijn bij de boekpresentatie De brandende kampongs van Generaal Spoor van Rémy Limpach is hier na te lezen.

Nieuws

Op vrijdag 24 juni 2022 organiseert het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) een workshop en boekpresentatie van de publicatie Empire’s Violent End: Comparing Dutch, British and Fren

Nieuws

Op dinsdag 3 oktober 2023 worden in het Trippenhuis in Amsterdam drie boeken gepresenteerd die onderdeel zijn van het onderzoekprogramma "Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950" van het NIMH, KITLV en het NIOD.

Op 17 februari 2022 worden de resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950 gepresenteerd.

Nieuws

Publieksevenementen (mede-)georganiseerd door Getuigen & Tijdgenoten

Agenda

Tijdens het onderzoek verschenen met enige regelmaat bijdragen in de media van onderzoekers die betrokken waren bij het programma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië. Op deze pagina een chronologisch overzicht van publicaties en andere media-uitingen waaraan onderzoekers (al dan niet op persoonlijke titel) sinds de start van het onderzoek op 1 september 2017 tot de presentatie van de resultaten op 17 februari 2022 hebben meegewerkt en die raken aan het thema van het onderzoeksprogramma.

Nieuws

Stel je voor hoe Indonesisch historisch onderzoek eruit zou kunnen zien als er geen taalbarrières, geen reiskosten en geen visumproblemen waren, en in plaats daarvan alleen een sterk wifi-signaal,

Blog

Op maandag 23 mei en maandag 30 mei 2022 voerde de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer in totaal 5 rondetafelgesprekken over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma 'Dekol

Nieuws

Op woensdag 14 juni wordt vanaf 10.15 uur in de Tweede Kamer gedebateerd over de resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950. U kunt het debat bijwonen in Den Haag. Ook zal het debat via een livestream te volgen zijn.

Op donderdag 17 februari worden de resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 gepresenteerd.

Nieuws