Begin dit jaar ontving de programmaleiding een Open brief van Bauke Geersing, auteur van het boek Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (1946-1947) dat in november is verschenen. In zijn brief uit Geersing kritiek op de inrichting van de programmawebsite en verwijt hij het onderzoek vooringenomenheid. Geersings Open brief en de bijlage zijn hieronder na te lezen, evenals het antwoord dat NIOD-directeur Frank van Vree namens het onderzoeksprogramma opstelde. 

Op 6 februari volgde een tweede Open brief van Geersing. Ook deze brief en het antwoord van Frank van Vree zijn hieronder te vinden.  

Voor de bezwaren van Geersing tegen het onderzoeksprogramma, zie ook Robert de Witt, 'Kapitein Westerling en het eindeloze debat over de dekolonisatie van Indië', In: Elseviers Weekblad, 6 februari 2020 (met een reactie van Frank van Vree). In Elseviers Weekblad ook een uitgebreidere reactie van Rémy Limpach op Geersings kritiek op zijn proefschrift De brandende kampongs van generaal Spoor,‘Geersings kritiek op “anti-koloniale historici” is onzinnig’. 

 

Zie ook het artikel Waarheid, integriteit en transparantie: de omgekeerde wereld van Bauke Geersing van 14 september 2020

Links naar documenten

19-02-2020