Dr. Rémy Limpach is een Zwitsers-Nederlandse historicus. Hij behaalde zijn MA Geschiedenis aan de Universiteit Bern in Zwitserland. In 2015 promoveerde Limpach (summa cum laude) aldaar op Nederlands massageweld gedurende de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949. De Nederlandse handelseditie van zijn proefschrift, De brandende kampongs van Generaal Spoor, werd in september 2016 gepubliceerd.

Limpach is sinds 2014 verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), sinds enkele jaren als senior wetenschappelijk medewerker. Limpach is projectleider van het deelproject ‘Asymmetrische Oorlogvoering’. Hij is specialist Nederlandse koloniale geschiedenis in de 20e eeuw. Hij houdt zich vooral bezig met de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949 en het in deze strijd toegepaste geweld. Diverse Nederlands- en Engelstalige publicaties over deze onderwerpen staan op zijn naam, waaronder: ‘Extreem Nederlands militair geweld in Indonesië 1945-1949’, Militaire Spectator 185-10 (2016) 416-429; ‘Business as usual. Dutch mass violence in the Indonesian War of Independence 1945-1949’, in: Bart Luttikhuis en Dirk Moses red., Colonial Counterinsurgency and Mass Violence, The Dutch Empire in Indonesia (Routledge, New York 2014) 64-90; Kekerasan ekstrem Belanda di Indonesia. Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949 (Obor, Jakarta 2019); in samenwerking met Petra Groen, Anita van Dissel, Mark Loderichs en Thijs Brocades Zaalberg, Krijgsgeweld en kolonie. Opkomst en ondergang van Nederland als koloniale mogendheid, 1816-2010 (Boom, Amsterdam 2021); en ‘’Ze vielen als gemaaid koren.’ Een beschouwing over de verliescijfers in Indonesië, 1945-1949’, Militaire Spectator 191-1 (2022) 32-49.

Rémy Limpach
Dr. Rémy Limpach