Prof dr. Ben Schoenmaker is directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag en lid van de programmadirectie van het onderzoeksprogramma.

Hij studeerde geschiedenis in Leiden. In 1988 werd hij als dienstplichtige geplaatst bij een van de voorlopers van het NIMH, waar hij vervolgens als wetenschappelijk medewerker zijn loopbaan voortzette. Hij specialiseerde zich in de negentiende- en twintigste-eeuwse militaire geschiedenis van Nederland. Hij heeft zich vooral verdiept in de relatie tussen maatschappij en krijgsmacht, zoals onder meer tot uitdrukking komt in zijn in 2009 verschenen dissertatie Burgerzin en soldatengeest. De relatie tussen volk, leger en vloot 1832-1914. Een van zijn andere onderzoeksterreinen is de inmiddels lange reeks van vredesoperaties waaraan Nederland vooral na de val van de Muur heeft deelgenomen. Ook de vestingbouw, in het bijzonder de Nieuwe Hollandse Waterlinie, heeft zijn belangstelling. Zijn meest recente boek gaat over de slag bij Waterloo. Sinds 2012 is Ben tevens verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden, en wel als bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis.

 

Ben Schoenmaker
Ben Schoenmaker